close
تبلیغات در اینترنت

صلوات

ايه 273سوره بقره...فقير واقعي کسي است که با اصرار و پا فشاري چيزي از ......نميگيرد
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

نیوز

آیت الله مشکینی ( صدقات ) از آن فقیرانی است که در راه خدا ( مانند جهاد یا غارت رفتن اموال یا بیماری مزمن یا تحصیل علم ) گرفتار آمده اند ، نمی توانند ( برای تحصیل معاش خود ) هیچ گونه در روی زمین سفر کنند ، فرد ناآگاه آنها را از شدت محافظتی که دارند توانگر می پندارد آنها را از سیمایشان می شناسی از مردم به اصرار چیزی نمی خواهند. و هر چه از مال انفاق کنید مسلّما خداوند به آن داناست.     نظرات کاربران : نظری ثبت نشده است. ثبت نظر  » آیت الله مکارم شیرازی ( انفاقِ شما ، مخصوصاً…

ايه 273سوره بقره...فقير واقعي کسي است که با اصرار و پا فشاري چيزي از ......نميگيرد

آیت الله مشکینی
( صدقات ) از آن فقیرانی است که در راه خدا ( مانند جهاد یا غارت رفتن اموال یا بیماری مزمن یا تحصیل علم ) گرفتار آمده اند ، نمی توانند ( برای تحصیل معاش خود ) هیچ گونه در روی زمین سفر کنند ، فرد ناآگاه آنها را از شدت محافظتی که دارند توانگر می پندارد آنها را از سیمایشان می شناسی از مردم به اصرار چیزی نمی خواهند. و هر چه از مال انفاق کنید مسلّما خداوند به آن داناست.
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » آیت الله مکارم شیرازی
( انفاقِ شما ، مخصوصاً باید ) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا ، در تنگنا قرار گرفته اند ( و توجّه به آیین خدا ، آنها را از وطنهای خویش آواره ساخته و شرکت در میدانِ جهاد ، به آنها اجازه نمی دهد تا برای تأمین هزینه زندگی ، دست به کسب و تجارتی بزنند ) نمی توانند مسافرتی کنند ( و سرمایه ای به دست آورند ) و از شدّت خویشتن داری ، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند امّا آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. ( این است مشخّصات آنها! ) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید ، خداوند از آن آگاه است.
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
( صدقه از آن ) فقرایی است که در راه خدا از کار مانده اند ، و نمی توانند سفر کنند ، اشخاص بی خبر آنان را بسکه مناعت دارند توانگر می پندارند ، تو آنان را با سیمایشان می شناسی ، از مردم به اصرار گدایی نمی کنند ، هر متاعی انفاق می کنید خدا به آن دانا است .
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » استاد الهی قمشه‌ای
صدقات مخصوص فقیرانی است که در راه خدا بازمانده و ناتوان شده اند و توانایی آنکه در زمین بگردند ( و کاری پیش گیرند ) ندارند و از فرط عفاف چنانند که هر کس از حال آنها آگاه نباشد پندارد غنی و بی نیازند ، به ( فقر ) آنها از سیمایشان پی می بری ، هرگز چیزی از کسی درخواست نکنند. و هر مالی انفاق کنید خدا به آن آگاه است.
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » استاد مهدی فولادوند
[ این صدقات ] برای آن [ دسته از ] نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده اند ، و نمی توانند [ برای تأمین هزینه زندگی ] در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتن داری ، فرد بی اطلاع ، آنان را توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار ، [ چیزی ] از مردم نمی خواهند. و هر مالی [ به آنان ] انفاق کنید ، قطعاً خدا از آن آگاه است.
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
صدقات برای آن تهیدستانی است که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای کسب درآمد در زمین سیر و سفر کنند . از آن جا که خویشتن دارند و فقر خود را آشکار نمی کنند ، کسی که از حالشان بی خبر است آنان را توانگر می پندارد و تو از نشانشان بینوایی آنان را درمی یابی . آنان با وجود نیازمندی شدید به اصرار از مردم چیزی نمی خواهند . ای مؤمنان ، هر مالی را که انفاق کنید خدا به آن داناست .
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » حجت الاسلام انصاریان
[ صدقاتْ ] حقِّ نیازمندانی است که در راه خدا [ به سبب جنگ یا طلب دانش یا بیماری یا عوامل دیگر ] در مضیقه و تنگنا افتاده اند [ و برای فراهم کردن هزینه زندگی ] نمی توانند در زمین سفر کنند فرد ناآگاه آنان را از شدت پارسایی وعفّتی که دارند توانگر و بی نیاز می پندارد. [ تو ای رسول من! ] آنان را از سیمایشان می شناسی. [ آنان ] از مردم به اصرار چیزی نمی خواهند. و شما ای اهل ایمان! آنچه از مال [ با ارزش و بی عیب ] انفاق کنید ، یقیناً خدا به آن داناست.
 
 
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
(صدقه) براى فقیرانى است که در راه خدا از کار مانده‏اند و توانایى سیر و سفر در روى زمین ندارند مردم بى‏اطلاع (از ظاهر حالشان) از شدت مناعت، آنان را توانگر مى‏پندارند. شما از سیمایشان آنان را مى‏شناسى آنان از مردم باصرار سؤال نمیکنند.
هر مالى که انفاق کنید همانا خدا بآن عالم و آگاه است.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● علي موحدي - تفسیر نور
(انفاق شما باید) براى نیازمندانى باشد که در راه خدا محصور شده‏اند. (به خاطر دین خدا، از وطن آواره و یا در جبهه‏هاى جهاد هستند.) توان حرکت و سفر در زمین را (براى تأمین هزینه زندگى و یا کسب سرمایه براى تجارت) ندارند. از شدّت عفاف و آبرودارى، شخص بى‏اطلاع آنها را غنى مى‏پندارد، امّا تو آنها را از سیما و چهره‏هایشان مى‏شناسى. آنان هرگز با اصرار از مردم چیزى نمى‏خواهند. و هر چیز نیکو و خیرى را (به این افراد) انفاق کنید، پس قطعاً خداوند به آن آگاه است.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● محمد به روز سعدآباد - آیتی
این صدقات از آن بینوایانى است که خود را در طاعت حق محصور کرده‏اند و در طلب قوت ناتوانند و آن چنان در پرده عفافند که هر که حال ایشان نداند پندارد که از توانگرانند. آنان را از سیمایشان مى‏شناسى که به اصرار از کسى چیزى نخواهند. و هر مالى که انفاق مى کنید خدا به آن آگاه است. (273)
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » ارفع
273 انفاق براى کسانى است که در راه خدا از کار مانده‏اند و نمى‏توانند به جاى دیگر سفر کنند. مردم نادان آنها را از شدت پاکدامنى بى‏نیاز مى‏پندارند. به سیمایشان آنها را مى‏شناسى. از مردم چیزى را با اصرار نخواهند و هر چیز خوبى را انفاق کنید، خداوند بر آن آگاه است.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
273 انفاق براى کسانى است که در راه خدا از کار مانده‏اند و نمى‏توانند به جاى دیگر سفر کنند. مردم نادان آنها را از شدت پاکدامنى بى‏نیاز مى‏پندارند. به سیمایشان آنها را مى‏شناسى. از مردم چیزى را با اصرار نخواهند و هر چیز خوبى را انفاق کنید، خداوند بر آن آگاه است.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » اشرفی
از براى درویشانى است که بازداشته شده‏اند در راه خدا که توانائى ندارند سیر کردنى در زمین مى پندارد ایشانرا نادان بحال ایشان توانگران از عفت گزینى میشناسى ایشانرا بعلامتشان سؤال نمیکنند از مردمان به ابرام و آنچه را انفاق مى‏کنید از مالى پس بدرستیکه خدا بآن دانا است (273)
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » برزی
[صدقات‏] براى نیازمندانى است که در راه خدا باز داشته شده‏اند و نمى‏توانند [براى کسب روزى‏] در زمین سفر کنند. فرد نادان آنان را از شدّت عفّت پیشگى توانگر مى‏انگارد، ایشان را به سیمایشان مى‏شناسى، از مردم به اصرار چیزى نمى‏خواهند و هر چه از مالى انفاق بکنید به راستى خداوند از آن آگاه است
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 » بروجردی
اى پیغمبر نیست بر تو هدایت مردم (بلکه دعوت کن آنها را) هر کرا خدا بخواهد هدایت فرماید و آنچه انفاق کنید درباره خود نموده‏اید مبادا جز در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق کنید پاداش کامل بشما میرسد و هرگز ستمى بشما نخواهد شد (273)
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
(انفاق شما باید) براى نیازمندانى باشد که در راه خدا محصور شده‏اند. (به خاطر دین خدا، از وطن آواره و یا در جبهه‏هاى جهاد هستند.) توان حرکت و سفر در زمین را (براى تأمین هزینه زندگى و یا کسب سرمایه براى تجارت) ندارند. از شدّت عفاف و آبرودارى، شخص بى‏اطلاع آنها را غنى مى‏پندارد، امّا تو آنها را از سیما و چهره‏هایشان مى‏شناسى. آنان هرگز با اصرار از مردم چیزى نمى‏خواهند. و هر چیز نیکو و خیرى را (به این افراد) انفاق کنید، پس قطعاً خداوند به آن آگاه است.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de mendier - Tu les reconnaîtras à leur aspects - ils n'importunent personne en mendiant. et Tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● مرضيه اسدي - مجتبوی
(صدقه ها) برای نیازمندانی است که در راه خدا باز داشته شده اند و نتوانند ( برای جستن روزی) در زمین سفر کنند ولی نادان ایشان به سبب خویشتن داری توانگر پندارد آنان را به نشان چهره هایشان می شناسی ، از مردم به اصرار چیزی نخواهند . و هر مالی که بخشش کنید همانا خداوند بدان داناست.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
(صدقه ها) برای نیازمندانی است که در راه خدا باز داشته شده اند و نتوانند ( برای جستن روزی) در زمین سفر کنند ولی نادان ایشان به سبب خویشتن داری توانگر پندارد آنان را به نشان چهره هایشان می شناسی ، از مردم به اصرار چیزی نخواهند . و هر مالی که بخشش کنید همانا خداوند بدان داناست.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● ابراهيم چراغي - تفسیر نور
(انفاق شما باید) براى نیازمندانى باشد که در راه خدا محصور شده‏اند. (به خاطر دین خدا، از وطن آواره و یا در جبهه‏هاى جهاد هستند.) توان حرکت و سفر در زمین را (براى تأمین هزینه زندگى و یا کسب سرمایه براى تجارت) ندارند. از شدّت عفاف و آبرودارى، شخص بى‏اطلاع آنها را غنى مى‏پندارد، امّا تو آنها را از سیما و چهره‏هایشان مى‏شناسى. آنان هرگز با اصرار از مردم چیزى نمى‏خواهند. و هر چیز نیکو و خیرى را (به این افراد) انفاق کنید، پس قطعاً خداوند به آن آگاه است
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● . پوربافراني - ترجمه مجتبوی
[صدقه‏ها] براى نیازمندانى است که در راه خدا باز داشته شده‏اند و نتوانند [براى جستن روزى‏] در زمین سفر کنند، [ولى‏] نادان ایشان را به سبب خویشتن دارى توانگر پندارد آنان را به نشان چهره‏شان مى‏شناسى، از مردم به اصرار چیزى نخواهند. و هر مالى که بخشش کنید همانا خداوند بدان داناست.
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
ثبت نظر
 ● ناهيده تقي زاد فانيد - تفسیر المیزان
صذقه به فقرایی تعلق دارد که در راه خدا ازکار مانده اند ونمیتوانندبرای کسب روزی وتجارت سفرکننداز بس که مناعت طبع دارنداشخاص بیخبر انها راتوانگر میدانند میتوان انها را ازسیمایشان بشناسی این فقرای مومن اصلا از دیگران گدایی نمیکنند وبسیار باحیا هستند پس برانها باید انفاق سری شود یعنی مستمندان باایمان هیچوقت گدایی نمیکنند وما باید خودمان ازحال انان باخبر باشیم وقبل از انکه انها از مادر خواستی داشته باشند بطور مخفیانه حتی طوری که انها مارا نشناسند انفاق کنیم
 
   
امتیاز داوران :
   
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : برای حفظ چارچوب ترجمه، بخشهایی که از حد ترجمه بیرون است را در پرانتز وارد نمایید.
ثبت نظر
 ● مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
( چنین بذل و بخششی مخصوصاً باید ) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا درمانده اند و به تنگنا افتاده اند و نمیتوانند در زمین به مسافرت پردازند ( و از راه تجارت و کسب و کار برای خود هزینه زندگی فراهم سازند و ) به خاطر آبرومندی و خویشتنداری ، شخص نادان میپندارد که اینان دارا و بینیازند ، امّا ایشان را از روی رخساره و سیمایشان میشناسی ، ( چه از لحن گفتار و طرز رفتار پیدا و نمودارند و ) با الحاح و اصرار ( چیزی ) از مردم
نمیخواهند . و هر چیز نیک و بایسته ای را که ببخشید ، بیگمان خدا از آن آگاه است .‏

ايه 273سوره بقره...فقير واقعي کسي است که با اصرار و پا ...

www.idastan.ir/Default.aspx?...فقیر_واقعی_کسی_ا...
 
Translate this page
طبق ايه 273سوره مبارکه بقره فقير واقعي کسي است که با اصرار وپافشاري چيزي از . ... که چيزي را با اصرار وپافشاري چيزي از چه کسي نمي گيرد طبق ايه 273 سوره ...

ايه ارم صندوق صدقات | بيتوته

www.ibeytoote.ir/g.aspx?q=ايه_ارم_صندوق...id...
 
Translate this page
ايه ي نوشته شده برروي ارم کميته امداد مربوط به کدام سوره ي قران است - خندوانه ... طبق ايه 273سوره مبارکه بقرهفقير واقعي کسي است که با اصرار وپافشاري چيزي از . ... فقير واقعي کسي است که چيزي را با اصرار و پافشاري چيزي از چه کسي نمي گيرد ...

ايه 273سوره بقره...فقير واقعي کسي است که با اصرار و پا

www.khandevane-nasim.ir/Default.aspx?...فقیر_واق...
 
Translate this page
ایه 273سوره بقره...فقیر واقعی کسی است که با اصرار و پا فشاری چیزی از ......نمیگیرد. X. X. جهت دریافت پاسخ اینجا را کلیک کنید. قيمت گوشي موبايل هواوي واي ...

ايه 273سوره بقره...فقير واقعي کسي است که با اصرار و پا ...

www.iresearch.ir/Default.aspx?...فقیر_واقعی_کسی_...
 
Translate this page
طبق ايه 273سوره مبارکه بقره فقير واقعي کسي است که با اصرار وپافشاري چيزي از . ... که چيزي را با اصرار وپافشاري چيزي از چه کسي نمي گيرد طبق ايه 273 سوره .

فقیر واقعی کسی است که با اصرار و پا فشاری چیزی از ...

www.iresearch.ir/Default.aspx?...فقیر_واقعی_کسی_...
 
Translate this page
فقیر واقعی کسی است که با اصرار و پا فشاری چیزی از ...... نمیگیری. X. X. جهت دریافت پاسخ اینجا را کلیک کنید. ارم کميته امام خميني مربوط به کدام سوره قران است ...

پيش شماره اصفهان | پاسخ ساعتي

www.apple-watch.ir/g.aspx?q=پيش_شماره...id...
 
Translate this page
صدقه بايد با چه نيتي پرداخت شود که هديه نباشد - خندوانه - شبکه نسيم . ... فقير واقعي کسي است که چيزي را با اصرار و پافشاري چيزي از چه کسي نمي گيرد طبق ايه ...

ايه ارم صندوق صدقات | ويکي پاسخ

www.wikianswer.ir/g.aspx?q=ايه_ارم_صندوق...
 
Translate this page
فقير واقعي کسي است که چيزي را با اصرار و پافشاري چيزي از چه کسي نمي گيرد طبق ايه 273 سوره بقره - ويکي پاسخ · صدقه بايد با چه نيتي پرداخت شود - ويکي ...

پيش شماره اصفهان | پاسخگوي سيب

www.applepay.ir/g.aspx?q=پيش_شماره_اصفهان...
 
Translate this page
صدقه بايد با چه نيتي پرداخت شود که هديه نباشد - خندوانه - شبکه نسيم . ... فقير واقعي کسي است که چيزي را با اصرار و پافشاري چيزي از چه کسي نمي گيرد طبق ايه ...

پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول ... - روح الله

farsi.rouhollah.ir › ... › صحیفه امام خمینی › جلد ۲۱
 
Translate this page
و کسی که به امریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. ... اما زائران کشورها که یقیناً باکنترل و ارعاب دولتها و حکومتهایشان به مکه سفر کرده‌اند، جای ... یکی از وظایف بزرگ مسلمانان پی بردن به اینواقعیت است که حج چیست و چرا برای .... لذا ما بر این مطلب پافشاری و اصرار می‌کنیم که مسلمانان، حداقل در خانه خدا.

اصلاح نگرش در موضوع دعا و اجابت | پرسمان دانشجویی اخلاق

akhlagh.porsemani.ir/.../اصلاح-نگرش-در-موضوع-دعا-و...
 
Translate this page
اصولا دعا یک عمل معنوی و عبادی بندگان خدا است که با هدف قرب انجام می شود. ... گاهي اصرار مي کنند که خدايا فقر مرا به ثروت تبديل کن، يا بيماري مرا به صحت بدل نما، خدايا از ... اين افراد کساني هستند که با چيزي از ترس و گرسنگي و نقصي در اموال و جانها و ...... حاجات انسان سريعاً اجابت نشود، مغايرت خواسته با مصلحت واقعي انساناست.

بهشت و جهنم :: عشق فقط خدا

deniz.blog.ir/tag/بهشت%20و%20جهنم
 
Translate this page
Nov 3, 2015 - ۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بهشت و جهنم» ثبت شده است - اقتصادی ... و ‌ای مهربان تر از کسی کهآمرزش جویان گرد او گردند، و ... از اعمالی که اندوخته ترسان، و از آنچه در آن افتاده شرمسار واقعی است. 9. ... ازاصرار و پافشاری ( بر گناه) به تو پناه می‌برم، و ... و گناهم را ببخش، و دلم را از ترس ایمنی ده، زیرا تو به هر چیزتوانایی و.

نامه سید روح‌الله خمینی برای اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای ...

https://fa.wikisource.org/.../نامه_سید_روح‌الله_خمینی_...
 
Translate this page
Jun 2, 2013 - آل سعود با کشتن میهمانان خدا و به خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق نه تنها ... و کسی که به امریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. ... یکی از وظایف بزرگ مسلمانان پی بردن به اینواقعیت است که حج چیست و .... لذا ما بر این مطلب پافشاری و اصرار می کنیم که مسلمانان، حداقل در خانه خدا و حرم ...

روایت شاهدان عینی از تلاش هاشمی برای تصویب شورایی شدن ...

www.rajanews.com/news/214008
 
Translate this page
Jun 7, 2015 - همچنان این سوال مهم باقی است که پس چه کسانی در مجلس آنروز خبرگان به دنبال ... این در حالیاست که میل هاشمی رفسنجانی برای رسیدن به مدل شورایی از نحوه ... نکته جالب این گفت‌وگو که با کتاب خاطرات نیز مشترک است، این واقعیت است که آقای ... شورایی پافشاری می‌کرد: «س: من در خطبه‌های نماز جمعه شما خواندم کهبعد از ...

متوجه شدم که پافشاری ما روی حق و حقوق ملت و مبارزه با ... - جهان

jahannews.com/.../%C3%99%C2%85%C3%98%C2%...
 
Translate this page
Jan 11, 2016 - متوجه شدم که پافشاری ما روی حق و حقوق ملت و مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر واقع شده است... ردصلاحیتم نشانگر هراس باندهای قدرت و ثروت از بیان حقایق است. ... از این جماعت هیچ چیز بعید نیست/ در برگه رد صلاحیت دکتر چه می‌خواهند بنویسند؟ .... کسی رو نمی خواد ببینی شما هم یکی از مردمی یک رای هم بیشتر نداری ...

تیر ۱۳۸۹ - زیباترین جملات و متن های کوتاه عاشقانه

alirezanikanzadeh.blogfa.com/8904.aspx
 
Translate this page
امروز کسی محرم اسرار کسی نیست/ من تجربه کردم که کسی یار کسی نیست . ... در جهان یکرنگ باش ، زیرا کهفرش از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است . جدایی را ... اگر کسی دستت را گرفت قلبت لرزید ، عجله نکن ؛ چون یک روز کاری با قلبت میکند که دستانت بلرزند . ... این روزها انسان قیمت همه چیز را میداند ، ولی ارزش هیچ چیز را 
 
بازدید : 266 تاریخ : پنجشنبه 13 اسفند 1394 زمان : 14:0 نویسنده : cc نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 198
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 53
 • آی پی دیروز : 60
 • بازدید امروز : 76
 • باردید دیروز : 83
 • گوگل امروز : 38
 • گوگل دیروز : 35
 • بازدید هفته : 395
 • بازدید ماه : 1,614
 • بازدید سال : 1,614
 • بازدید کلی : 187,191
 • مطالب